En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Fasiyal Eritemi Olan Hastada Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Tuğba Binarbaşı Akın
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
 • Burhan Engin
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d4
İmikimodun Endikasyon Dışı Kullanımı
 • Funda Erduran
 • Esra Adışen
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d2
Pruritus Skroti
 • Muazzez Çiğdem Oba
 • Yalçın Tüzün
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d1
Botulinum Toksini
 • Ali Tanakol
 • Zekayi Kutlubay
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 107-110 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.54264
Türkiye Akne Tanı ve Tedavi Rehberi 2018
 • Zekayi Kutlubay
 • Bilal Doğan
 • Kenan Aydoğan
 • Nilser İlter
 • Cemal Bilaç
 • Varol Lütfü Aksungur
 • Nilgün Şentürk
 • Müzeyyen Gönül
 • Yelda Kapıcıoğlu
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092ozelsayı
Langerhans Hücreli Histiyositoz: Erişkin Başlangıçlı, Molluskum Kontagiyosum Benzeri Nadir Bir Olgu
 • Beyza Nur Deveci
 • Fatmanur Hacınecipoğlu
 • Selda Pelin Kartal
 • Müzeyyen Gönül
 • Aysun Gökçe
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102o1
Türkiye Atopik Dermatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2018
 • Burhan Engin
 • Emel Bülbül Başkan
 • Murat Borlu
 • Selda Pelin Kartal
 • Başak Yalçın
 • Savaş Yaylı
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091ozelsayı
İnfantil Hemanjiyomlar
 • Gökhan Şahin
 • Fatma Aydın
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d3
Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: 4 ve 8 Yaşında Tanı Konulan İki Olgu
 • Ebru Karagün
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17084o2
Kaposi Sarkomu
 • Defne Özkoca
 • Özge Aşkın
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 103-106 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.87597
Psoriasis Tedavisinde Gelişmeler
 • Burcu Beksaç
 • Esra Adışen
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093d1
Sweet Sendromu ve Farklı Klinik Yüzleri
 • Fatma Aydın
 • Nalan Saraç
Dermatoz 2019; 10: 111-114 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.43531
Sülfosalazin ile İlişkili DRESS Sendromu
 • Emine Tuğba Alataş
 • Ceyda Tetik
 • Gürsoy Doğan
 • Asude Kara
 • Yelda Dere
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071o2
Potasyum Iyodür ve Dermatoloji
 • Ümit TÜRSEN
 • Belma TÜRSEN
Dermatoz 2012; 3: 114-119
Hidroksiklorokin Kullanımı Sonrası Gelişen Steroide Dirençli Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstülozda Siklosporin Kullanımı
 • Melis Bal
 • Selda Pelin Kartal
 • Müzeyyen Gönül
 • Ünsal Han
 • Munire Çağın
Dermatoz 2019; 10: 115-119 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.36844
Dermatomiyozit ve Over Kanseri Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Elif Moustafa
 • Esra Yıldırım
 • Ahmet Bahadır Göktaş
 • İlteriş Oğuz Topal
Dermatoz 2019; 10: 120-123 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2019.09719
Aksilla ve İnguinal Kıvrım Hastalıklarının Tedavisi
 • Emel Eşer
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101d1
Deri Kanseri Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik Düzeyleri
 • Necla Eryılmaz
 • Orhan Külahçı
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101a1
Avuç İçi ve Ayak Tabanı Hastalıklarında Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Ayşe Mine Bayazit
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101d2
Yüzde Eritemle Seyreden Hastalıklarda Tedavi
 • Güllü Gencebay
 • Zekayi Kutlubay
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093d2
İdyopatik Unilateral Fasiyal Hiperhidrozis
 • Mustafa Aksoy
 • Yavuz Yeşilova
 • Mehtap Kocatürk
 • Özcan Kocatürk
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o3
Probiyotikler ve Atopik Dermatit
 • Gülşen Akoğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092d2
Hidradenitis Süpürativa: Güncel
 • Berkay Temel
 • Esra Adışen
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092d1
Tırnak Embriyolojisi ve Anatomisi
 • Ayşegül Polat
 • Yelda Kapıcıoğlu
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082d2
Akne Sikatrisi Tedavisi
 • Fatma Aydın
 • Gökhan Şahin
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17081d1
Liken Planus Etyopatogenezi ve Sınıflandırması
 • Nihal Altunışık
 • Serpil Şener
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16073d1
Psödolenfomalar: 23 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Özellikleri
 • Ezgi Özkur
 • Ümmühan Kiremitçi
 • Aslı Vefa Turgut Erdemir
 • Cem Leblebici
 • Mehmet Salih Gürel
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16072a1
Geçici Çinko Eksikliği Sonucu Görülen Akrodermatitis Enteropatika Benzeri Bir Dermatoz
 • Ragıp İsmail Engin
 • Erdem Geçer
 • Erdal Pala
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16072o1
Okskarbazepin ile İndüklenen Büllöz Fiks İlaç Erupsiyonu
 • Ufuk Kavuzlu
 • Belma Türsen
 • Tamer İrfan Kaya
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071o4
Mikozis Fungoides Güncel
 • Burhan Engin
 • Aslıhan Uzun
 • Zekayi Kutlubay
 • Yalçın Tüzün
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071d1
Dermatolojide Rituksimab Kullanımı
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14054d2
Melazma Etyolojisi
 • Zekayi KUTLUBAY
 • Tuba ZARA
 • Burhan ENGİN
 • Server SERDAROĞLU
Dermatoz 2012; 3: 160-163
Palmoplantar Hastalıklarda Tedavi
 • Tuğba Binarbaşı Akın
 • Server Serdaroğlu
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
Dermatoz 2019; 10: 75-82 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2018.43534
Goltz Sendromlu Bir Olgu
 • Emine Ünal
 • Ülker Gül
 • Arzu Kılıç
 • Müzeyyen Gönül
 • Seray Çakmak
 • Işıl Deniz Oğuz
 • Tuba Ünal
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101o1
Kutanöz Sarkoidozlu İki Olgu
 • Nalan Saraç
 • Mustafa Bakırtaş
 • Fatma Aydın
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101o2
Ege Bölgesi İlaç Erupsiyonlu Yatan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Sinan Özçelik
 • Şemsettin Karaca
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094a1
Kısa Süreli Protein Diyeti Sonrasında Gelişen Prurigo Pigmentoza
 • Gülşen Tükenmez Demirci
 • Ayşe Tülin Mansur
 • Ebru Demiralay
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093o2
Oral İsotretinoin Kullanımı Sırasında Görülen Demodex Enfestasyonu
 • Emine Ünal
 • Ulviye Güvendi Akçınar
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091o2
Embolia Kutis Medikamentoza
 • Esra Adışen
 • Emin Soyer
 • Gülhan Aksoy
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091o1
Bolognia Dermatology: 2-Cilt, Dördüncü Baskı, 2017.
Dermatoz 2017; 8: 0-0
Romatoid Artrit Tanısı ile Golimumab Tedavisi Alan Hastada Gelişen Palmoplantar Püstülozis
 • Emine Böyük
 • Işıl Bulur
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Deniz Arık
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz1708o3
Nevus Depigmentozus ve İnflamatuar Lineer Epidermal Nevus Birlikteliği
 • Mahmut Sami Metin
 • Ömer Faruk Elmas
 • Okan Kızılyel
 • Akın Aktaş
 • Şevki Özdemir
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o5
Lepra ve Tanı Sorunu
 • Yavuz Kayaş
 • Gülşen Kandiloğlu
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Banu Yaman
 • Elif Günay
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o6
Nativ İnceleme ile Tanı Konulan Üç Farklı Demodikozis Olgusu
 • Birgül Tepe
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o1
Çocuklarda Nadir Görülen Bir Tırnak Hastalığı: Tinea Unguium
 • Ragıp İsmail Engin
 • Zeynep Kılıç
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16074o2
Güneşten Koruyucular ve D Vitamini
 • Funda Tamer
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16072d2
Dermatolojide Gıda Takviyesinin Önemi
 • Burhan Engin
 • Emine Erkan
 • Uğur Çelik
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16072d1
Tırnak Çekimi Sonrası Gelişen Amelanotik Nodüler Malign Melanom
 • Ömer Faruk Elmas
 • Okan Kızılyel
 • Mahmut Sami Metin
 • Şevki Özdemir
 • Mustafa Atasoy
 • Akın Aktaş
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15063o4
Skrotum Yerleşimli Sarı Nodüller: İdyopatik Skrotal Kalsinozis
 • Tuğba Kevser Uzunçakmak
 • Necmettin Akdeniz
 • Ayşe Serap Karadağ
 • Mukaddes Kavala
 • Bengü Çobanoğlu
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15063o2
Nadir Görülen Bir Paraneoplastik Dermatoz: Nekrobiotik Ksantogranülom
 • Ayşe Akkuş
 • Düriye Deniz Demirseren
 • Sema Akıncı
 • Berrak Gümüşkaya
 • İmdat Dilek
 • Akın Aktaş
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15063o5