En Çok İndirilenler

You can see all popular articles
Fasiyal Eritemi Olan Hastada Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Tuğba Binarbaşı Akın
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
 • Burhan Engin
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d4
İmikimodun Endikasyon Dışı Kullanımı
 • Funda Erduran
 • Esra Adışen
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d2
Pruritus Skroti
 • Muazzez Çiğdem Oba
 • Yalçın Tüzün
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d1
Langerhans Hücreli Histiyositoz: Erişkin Başlangıçlı, Molluskum Kontagiyosum Benzeri Nadir Bir Olgu
 • Beyza Nur Deveci
 • Fatmanur Hacınecipoğlu
 • Selda Pelin Kartal
 • Müzeyyen Gönül
 • Aysun Gökçe
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102o1
İnfantil Hemanjiyomlar
 • Gökhan Şahin
 • Fatma Aydın
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d3
Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: 4 ve 8 Yaşında Tanı Konulan İki Olgu
 • Ebru Karagün
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17084o2
Türkiye Akne Tanı ve Tedavi Rehberi 2018
 • Zekayi Kutlubay
 • Bilal Doğan
 • Kenan Aydoğan
 • Nilser İlter
 • Cemal Bilaç
 • Varol Lütfü Aksungur
 • Nilgün Şentürk
 • Müzeyyen Gönül
 • Yelda Kapıcıoğlu
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092ozelsayı
Tırnak Embriyolojisi ve Anatomisi
 • Ayşegül Polat
 • Yelda Kapıcıoğlu
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082d2
Liken Planus Etyopatogenezi ve Sınıflandırması
 • Nihal Altunışık
 • Serpil Şener
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16073d1
Psödolenfomalar: 23 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Özellikleri
 • Ezgi Özkur
 • Ümmühan Kiremitçi
 • Aslı Vefa Turgut Erdemir
 • Cem Leblebici
 • Mehmet Salih Gürel
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16072a1
Mikozis Fungoides Güncel
 • Burhan Engin
 • Aslıhan Uzun
 • Zekayi Kutlubay
 • Yalçın Tüzün
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071d1
Goltz Sendromlu Bir Olgu
 • Emine Ünal
 • Ülker Gül
 • Arzu Kılıç
 • Müzeyyen Gönül
 • Seray Çakmak
 • Işıl Deniz Oğuz
 • Tuba Ünal
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101o1
Kutanöz Sarkoidozlu İki Olgu
 • Nalan Saraç
 • Mustafa Bakırtaş
 • Fatma Aydın
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101o2
Aksilla ve İnguinal Kıvrım Hastalıklarının Tedavisi
 • Emel Eşer
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101d1
Deri Kanseri Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik Düzeyleri
 • Necla Eryılmaz
 • Orhan Külahçı
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101a1
Avuç İçi ve Ayak Tabanı Hastalıklarında Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Ayşe Mine Bayazit
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101d2
Ege Bölgesi İlaç Erupsiyonlu Yatan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Sinan Özçelik
 • Şemsettin Karaca
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094a1
Türkiye Atopik Dermatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2018
 • Burhan Engin
 • Emel Bülbül Başkan
 • Murat Borlu
 • Selda Pelin Kartal
 • Başak Yalçın
 • Savaş Yaylı
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091ozelsayı
İdyopatik Unilateral Fasiyal Hiperhidrozis
 • Mustafa Aksoy
 • Yavuz Yeşilova
 • Mehtap Kocatürk
 • Özcan Kocatürk
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o3
Hidradenitis Süpürativa: Güncel
 • Berkay Temel
 • Esra Adışen
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092d1
Oral İsotretinoin Kullanımı Sırasında Görülen Demodex Enfestasyonu
 • Emine Ünal
 • Ulviye Güvendi Akçınar
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091o2
Bolognia Dermatology: 2-Cilt, Dördüncü Baskı, 2017.
Dermatoz 2017; 8: 0-0
Nevus Depigmentozus ve İnflamatuar Lineer Epidermal Nevus Birlikteliği
 • Mahmut Sami Metin
 • Ömer Faruk Elmas
 • Okan Kızılyel
 • Akın Aktaş
 • Şevki Özdemir
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o5
Lepra ve Tanı Sorunu
 • Yavuz Kayaş
 • Gülşen Kandiloğlu
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Banu Yaman
 • Elif Günay
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o6
Nativ İnceleme ile Tanı Konulan Üç Farklı Demodikozis Olgusu
 • Birgül Tepe
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o1
Okskarbazepin ile İndüklenen Büllöz Fiks İlaç Erupsiyonu
 • Ufuk Kavuzlu
 • Belma Türsen
 • Tamer İrfan Kaya
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071o4
Sülfosalazin ile İlişkili DRESS Sendromu
 • Emine Tuğba Alataş
 • Ceyda Tetik
 • Gürsoy Doğan
 • Asude Kara
 • Yelda Dere
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071o2
Tırnak Çekimi Sonrası Gelişen Amelanotik Nodüler Malign Melanom
 • Ömer Faruk Elmas
 • Okan Kızılyel
 • Mahmut Sami Metin
 • Şevki Özdemir
 • Mustafa Atasoy
 • Akın Aktaş
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15063o4
Sigara ve Obezitenin Psoriasis Üzerindeki Etkisi
 • Hatice Şafak KÖLÜKFAKI ŞAHİN
 • Refika Ferda ARTÜZ
 • Başak YALÇIN
 • Nuran ALLI
 • Güneş GÜR
Dermatoz 2013; 4: 123-126
Klaritromisin ile İndüklenen Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonu
 • Gülcan Saylam KURTIPEK
 • Fatma TUNÇEZ AKYÜREK
 • Caner KUTLUGÜN
Dermatoz 2013; 4: 63-65
Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri
 • Yalçın TÜZÜN
 • Murat KÜÇÜKTAŞ
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Bir Eritromelanozis Folikülaris Fasiei Olgusu
 • Özer ARICAN
 • Nalân Jale YAMANER
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Yerel Takrolimus ile Tedavi Edilen Darier Vakası
 • Belkız UYAR
 • Oya Nermin SİVRİKOZ
Dermatoz 2012; 3: 15-16
Termoterapi Yöntemi İle Tedavi Edilen Üç Kutanöz Layşmanyazis Olgusu
 • Mustafa Aksoy
 • Yavuz Yeşilova
 • Mehmet Bayraktar
 • Osman Tanrıkululu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094o1
Meme Kanseri İle Eşzamanlı Tanı Alan Dermatomiyozit Olgusu
 • Mahmure Şehirli
 • Nursel Dilek
 • Yunus Saral
 • Recep Bedir
 • Cüneyt Yurdakul
 • Yavuz Metin
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094o2
Aksilla ve İnguinal Kıvrım Hastalıklarında Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Muazzez Çiğdem Oba
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094d1
Kronik Ürtiker Tedavisinde Omalizumab Dışı Biyolojikler
 • Sevim Bavbek
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094d3
Kök Hücrelerin Dermatolojide Kullanımı
 • Burcu Beksaç
 • Nilsel İlter
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094d2
Sütleğen Otuna (Euphorbia cyparissias) Bağlı Gelişen Fitofotodermatit
 • Emine Tuğba Alataş
 • Asude Kara
 • Hilal Semra Hançer
 • Gürsoy Doğan
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091m1
Parsiyel Unilateral Lentijinozis
 • Filiz Canpolat
 • Necip Enis Kaya
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Selda Pelin Kartal
 • Nimet Öge Köklü
 • Müzeyyen Gönül
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093o1
Kısa Süreli Protein Diyeti Sonrasında Gelişen Prurigo Pigmentoza
 • Gülşen Tükenmez Demirci
 • Ayşe Tülin Mansur
 • Ebru Demiralay
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093o2
Psoriasis Tedavisinde Gelişmeler
 • Burcu Beksaç
 • Esra Adışen
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093d1
Dermatolojideki Yeni İlaçlar: Küçük moleküller Tofasitinib ve Ruksolitinib
 • Özge Gündüz
 • Gonca Elçin
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093d3
Yüzde Eritemle Seyreden Hastalıklarda Tedavi
 • Güllü Gencebay
 • Zekayi Kutlubay
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093d2
Evolution of Atopic Dermatitis in the 21st Century
Dermatoz 2018; 9: 0-0
A Clinician's Guide to Pemphigus Vulgaris
Dermatoz 2018; 9: 0-0
Shimizu's Dermatology: 2. Baskı
Dermatoz 2018; 9: 0-0
Tatuaj Komplikasyonu Olarak Tip 2 Köbner Fenomeni Gelişen Psoriasisli Bir Olgu
 • İsa An
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o4
İnkontinensiya Pigmenti (Bloch Sulzberger Sendromu)
 • Gülhan Gürel
 • Sevinç Şahin
 • Emine Çölgeçen
 • Hamit Acer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o2
Allopürinolun Tetiklediği DRESS Sendromu
 • Sultan Gamze Cihan
 • Recep Dursun
 • Ramazan Uçar
 • Arzu Ataseven
 • İlkay Özer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o1