Derleme

İmikimodun Endikasyon Dışı Kullanımı

10.15624.dermatoz19102d2

  • Funda Erduran
  • Esra Adışen

Dermatoz 2019;10(2):0-0

İmikimod, sitokin üretimini indükleyerek doğal ve edinilmiş immün sistemi uyaran immün yanıt düzenleyici bir ilaçtır. Potansiyel antiviral, antitümöral ve immünregülatuar etkilerinden dolayı çok çeşitli benign ve malign deri hastalığının tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi [U. S. Food and Drug Administration (FDA)] tarafından onaylanmış endikasyonları anogenital siğil, aktinik keratoz ve yüzeyel bazal hücreli karsinomadır. Ancak birçok farklı deri hastalığında da imikimodun faydalı olduğu g österilmiştir. Bu derlemede imikimodun etki mekanizması, endikasyon dışı kullanımı, uygulanan dozları ve tedavi başarı oranlarının tanımlaması amaçlanmıştır. Genel olarak imikimod birçok hastalıkta standart tedavilere kıyasla umut verici bir tedavi olarak g örünmektedir ancak klinik çalışmalara dayalı güçlü kanıtlar ve standardize tedavi protokolleri henüz bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İmikimod, etki mekanizması, endikasyon, endikasyon dışı kullanım