Rehber

Türkiye Atopik Dermatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2018

10.15624.dermatoz18091ozelsayı

  • Burhan Engin
  • Emel Bülbül Başkan
  • Murat Borlu
  • Selda Pelin Kartal
  • Başak Yalçın
  • Savaş Yaylı
  • Server Serdaroğlu

Dermatoz 2018;9(1):0-0

Atopik dermatit çocuk ve erişkinlerde görülen prevalansı giderek artan kronik kaşıntılı bir inflamatuvar deri hastalığıdır. Hastalığın tanısı klinik tanı kriterlerine göre konmaktadır. Hastalık aktivitesi SCORAD ve EASI gibi hastalık şiddet ölçeklerinden yararlanılarak ölçülmektedir. Hastalığın tedavisinde deri bariyer onarımını sağlayacak nemlendiricilerin düzenli kullanımı ve hasta eğitimi temel nonfarmakolojik yaklaşımlardır. Hastanın yaşı ve hastalığın klinik şiddetine göre düzenlenen farmakolojik tedavide topikal ajanlar ve çeşitli sistemik tedaviler kullanılabilir. Topikal antinflamatuvar tedavilerden topikal steroidler ve topikal kalsinörin inhibitörleri aktif hastalık tedavisi ve idamede en sık kullanılan ajanlardır. Topikal steroidlere antimikrobiyallerin eklenmesinin monoterapiye üstün olmadığı gösterilmiştir. Topikal kalsinörin inhibitörleri olan takrolimus ve pimekrolimus glukokortikoidlerin istenmeyen yan etkilerinin olmaması nedeniyle yüz, intertriginöz bölgeler ve genital bölge için birinci basamak topikal tedavi olarak önerilir. Yaygın ve şiddetli atopik dermatit olgularında sistemik tedavide başta siklosporin olmak üzere çeşitli immunmodulatuvar ajanlar kullanılabilir. Şiddetli akut ataklarda kısa süreli tedavi olarak sistemik steroidler tercih edilebilir. Biyolojik ajanlar atopik dermatit patogenezinde rol oynayan mediyatörler üzerinden etkili hedefe yönelik ajanlardır. Omalizumab, dupilumab ve ustekinumab ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Sistemik antibiyotik tedavisi, yalnızca klinik bulgular net olarak bakteriyel süperinfeksiyonu gösteriyorsa önerilmelidir. Adjuvan tedavi olarak diyette probiyotiklerin rutin kullanımına dair veriler yetersiz olup, tespit edilmiş bir besin alerjisi yoksa eliminasyon diyeti önerilmez. Tetikleyici olduğu olgularda psikolojik faktörler açısından değerlendirme önerilmelidir. Atopik dermatitin idame tedavisinde temel tedavide yer alan vücudun günlük nemlendirilmesi ve koruyucu önlemlere dikkat edilmesi, sodyum hipoklorit ile haftada 2 kez banyo ve atak yapmaya meyilli normal görünümlü deri alanlarına takrolimus pomad ya da pimekrolimus krem haftada 2 kez kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, kılavuz, tedavi, topikal tedavi, sistemik tedavi