Derleme

Hidradenitis Süpürativa: Güncel

10.15624.dermatoz18092d1

  • Berkay Temel
  • Esra Adışen
  • Mehmet Ali Gürer

Dermatoz 2018;9(2):0-0

Hidradenitis Süpürativa (HS); tekrarlayan, kronik inflamatuar bir deri hastalığıdır. Puberte sonrası başlayan, derin, inflamatuar ağrılı lezyonlarla karakterizedir. Vücudun apokrin bezlerle karakterize olan; aksilla, anogenital ve inguinal bölgelerinde yaygındır. Hastalığın prevalansı çalışmanın popülasyon ve metodolojik özelliklerine bağlı olarak %1-4 gibi geniş bir aralıkta olduğuna işaret etmektedir. Hastalık; birçok hastalık ile birliktelik gösterebilir. Bunlara; obezite, inflamatuar bağırsak hastalıkları; metabolik sendrom, foliküler oklüzyon sendromları örnek gösterilebilir. HS; foliküler pilosebase ünitenin inflamatuvar hastalığı olarak kabul edilmektedir. Foliküler bir oklüzyon ve buna sekonder gelişen bir inflamatuar yanıt söz konusudur. Hastalığın başlangıcında; genetik bir zemin olması haricinde; sigara kullanımı ve obezitenin de büyük rol oynadığı ortaya konmuştur. Hastalık şiddetini ve evresini belirlemede, çeşitli sınıflama ve skorlama sistemleri oluşturulmuştur. HS tedavisinde; bütün hastalar mevcut hastalık durumlarına göre bireysel olarak değerlendirilir ve tedavi seçimi buna göre yapılır. Medikal tedavisi; antibiyotikler (klindamisin – rifampisin kombinasyonu, tetrasiklin), asitretin, biyolojik ajanlar (adalimumab, infliksimab, etanersept, anakinra, ustekinumab) ve birçok tedavi alternatifini içerir. Hastalıkta; özellikle medikal tedaviye dirençli olduğu durumlarda kullanılmak üzere birçok cerrahi tedavi seçeneği de tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, adalimumab, sigara