En Çok Okunanlar

You can see all popular articles
İmikimodun Endikasyon Dışı Kullanımı
 • Funda Erduran
 • Esra Adışen
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d2
Fasiyal Eritemi Olan Hastada Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Tuğba Binarbaşı Akın
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
 • Burhan Engin
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d4
Pruritus Skroti
 • Muazzez Çiğdem Oba
 • Yalçın Tüzün
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d1
Langerhans Hücreli Histiyositoz: Erişkin Başlangıçlı, Molluskum Kontagiyosum Benzeri Nadir Bir Olgu
 • Beyza Nur Deveci
 • Fatmanur Hacınecipoğlu
 • Selda Pelin Kartal
 • Müzeyyen Gönül
 • Aysun Gökçe
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102o1
İnfantil Hemanjiyomlar
 • Gökhan Şahin
 • Fatma Aydın
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19102d3
Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma: 4 ve 8 Yaşında Tanı Konulan İki Olgu
 • Ebru Karagün
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17084o2
Post-herpetik Nevralji Tedavisinde Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS) Kullanımı
 • Havva Yıldız Seçkin
 • Yalçın Baş
 • Zennure Takçı
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15063o6
Mikozis Fungoides Güncel
 • Burhan Engin
 • Aslıhan Uzun
 • Zekayi Kutlubay
 • Yalçın Tüzün
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16071d1
Goltz Sendromlu Bir Olgu
 • Emine Ünal
 • Ülker Gül
 • Arzu Kılıç
 • Müzeyyen Gönül
 • Seray Çakmak
 • Işıl Deniz Oğuz
 • Tuba Ünal
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101o1
Oral İsotretinoin Kullanımı Sırasında Görülen Demodex Enfestasyonu
 • Emine Ünal
 • Ulviye Güvendi Akçınar
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091o2
Avuç İçi ve Ayak Tabanı Hastalıklarında Tanı ve Ayırıcı Tanı
 • Ayşe Mine Bayazit
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101d2
Shimizu's Dermatology: 2. Baskı
Dermatoz 2018; 9: 0-0
Environment and Skin. 2018, 1. Baskı
Dermatoz 2017; 8: 0-0
El Sırtında Becker Nevus
 • Mahmut Sami Metin
 • Ömer Faruk Elmas
 • Okan Kızılyel
 • Akın Aktaş
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16074o3
Psoriasisin Etyopatogenezi
 • Gülbahar Saraç
 • Yelda Kapıcıoğlu
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15061d2
Dermatoloji Poliklinigine Basvuran Hastaların Kozmetik Islemlere Güncel Ilgisi: Bir Anket Çalısması
 • Gökhan Okan
 • Mustafa Kulaç
 • Marta Rendon
Dermatoz 2014; 5: 0-0
Kutanöz Sarkoidozlu İki Olgu
 • Nalan Saraç
 • Mustafa Bakırtaş
 • Fatma Aydın
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101o2
Kronik Ürtiker Tedavisinde Omalizumab Dışı Biyolojikler
 • Sevim Bavbek
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094d3
Embolia Kutis Medikamentoza
 • Esra Adışen
 • Emin Soyer
 • Gülhan Aksoy
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091o1
Olgularla Terra Firma Forme Dermatozu
 • Betül Demir
 • Selve Arslan Uku
 • Oya Önal
 • Demet Çiçek
 • Hatice Gamze Poyrazoğlu
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o3
Tatuaj Komplikasyonu Olarak Tip 2 Köbner Fenomeni Gelişen Psoriasisli Bir Olgu
 • İsa An
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o4
Akne Sikatrisi Tedavisi
 • Fatma Aydın
 • Gökhan Şahin
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17081d1
Yerel Takrolimus ile Tedavi Edilen Darier Vakası
 • Belkız UYAR
 • Oya Nermin SİVRİKOZ
Dermatoz 2012; 3: 15-16
Ege Bölgesi İlaç Erupsiyonlu Yatan Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Sinan Özçelik
 • Şemsettin Karaca
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094a1
Psoriasis Tedavisinde Gelişmeler
 • Burcu Beksaç
 • Esra Adışen
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093d1
Probiyotikler ve Atopik Dermatit
 • Gülşen Akoğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092d2
Otoimmün Büllü Hastalıkların Spektrumu: 331 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Mukaddes Kavala
 • İlkin Zindancı
 • Zafer Türkoğlu
 • Emin Özlü
 • Burçe Can Kuru
 • Mehmet Şimşek
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17084a1
Tırnak Embriyolojisi ve Anatomisi
 • Ayşegül Polat
 • Yelda Kapıcıoğlu
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082d2
Dermatolojide “psödo” Durumlar
 • Ümit TÜRSEN
 • Belma TÜRSEN
Dermatoz 2013; 4: 100-110
Türkiye Atopik Dermatit Tanı ve Tedavi Rehberi 2018
 • Burhan Engin
 • Emel Bülbül Başkan
 • Murat Borlu
 • Selda Pelin Kartal
 • Başak Yalçın
 • Savaş Yaylı
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091ozelsayı
Tırnak Çekimi Sonrası Gelişen Amelanotik Nodüler Malign Melanom
 • Ömer Faruk Elmas
 • Okan Kızılyel
 • Mahmut Sami Metin
 • Şevki Özdemir
 • Mustafa Atasoy
 • Akın Aktaş
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15063o4
Ekstragenital Verrukalarda Topikal Tedavi Seçenekleri
 • Yalçın TÜZÜN
 • Murat KÜÇÜKTAŞ
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Hidradenitis Süpürativa: Güncel
 • Berkay Temel
 • Esra Adışen
 • Mehmet Ali Gürer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092d1
Deri Hastalıklarında Mikolojik Tetkikler
 • Hafize Sav
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17084d3
Retiküler Eritematöz Musinozis
 • Filiz Canpolat
 • Serpil Çorum Şirin
 • Havva Hilal Ayvaz
 • Ünsal Han
 • Müzeyyen Gönül
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17083o3
Eksternal Genital Verrü Hastalarında Kriyoterapi Tedavisine Direnç Faktörlerinin Belirlenmesi: Klasik Direnç Faktörleri ve Anksiyete-Depresyon Varlığının Tedaviye Etkisi
 • Haydar Uçak
 • Betül Demir
 • Demet Çiçek
 • Savaş Öztürk
 • İlker Erden
 • Semih Seç
 • Osman Mermi
 • Meltem Akkurt
 • Derya Uçmak
 • Bilal Sula
 • Mehmet Güneş
 • Mustafa Arıca
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15061a1
Potasyum Titanil Fosfat (KTP) Lazerin Dermatokozmetoloji Sorunlarda Kullanımı ve Literatürdeki Tedavi Dozlarının Gözden Geçirilmesi
 • Şule GÜNGÖR
 • Gonca GÖKDEMİR
Dermatoz 2011; 2: 0-0
Deri Kanseri Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabilirlik Düzeyleri
 • Necla Eryılmaz
 • Orhan Külahçı
Dermatoz 2019; 10: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz19101a1
Kısa Süreli Protein Diyeti Sonrasında Gelişen Prurigo Pigmentoza
 • Gülşen Tükenmez Demirci
 • Ayşe Tülin Mansur
 • Ebru Demiralay
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18093o2
İnkontinensiya Pigmenti (Bloch Sulzberger Sendromu)
 • Gülhan Gürel
 • Sevinç Şahin
 • Emine Çölgeçen
 • Hamit Acer
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o2
Gövdede Lineer Liken Planus
 • Emine Ünal
 • Özlem Bozkurt
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o4
Meme Kanseri İle Eşzamanlı Tanı Alan Dermatomiyozit Olgusu
 • Mahmure Şehirli
 • Nursel Dilek
 • Yunus Saral
 • Recep Bedir
 • Cüneyt Yurdakul
 • Yavuz Metin
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18094o2
Türkiye Akne Tanı ve Tedavi Rehberi 2018
 • Zekayi Kutlubay
 • Bilal Doğan
 • Kenan Aydoğan
 • Nilser İlter
 • Cemal Bilaç
 • Varol Lütfü Aksungur
 • Nilgün Şentürk
 • Müzeyyen Gönül
 • Yelda Kapıcıoğlu
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092ozelsayı
Dermatolojide Rituksimab Kullanımı
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14054d2
İdyopatik Unilateral Fasiyal Hiperhidrozis
 • Mustafa Aksoy
 • Yavuz Yeşilova
 • Mehtap Kocatürk
 • Özcan Kocatürk
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18092o3
Tinea Fasiei Enfeksiyonu Sonrası Oluşan Kaposi’nin Variselliform Erüpsiyonu
 • Ayşegül Yalçınkaya İyidal
Dermatoz 2018; 9: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz18091o4
Bolognia Dermatology: 2-Cilt, Dördüncü Baskı, 2017.
Dermatoz 2017; 8: 0-0
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Çay İşçsi Olan veya olmanyan Allerjik Kontakt Dermatitli Hastaların Deri Yama Testi Sonuçları
 • Nursel Dilek
 • Yunus Saral
 • Ahmet Metin
 • Derya Yüksel
 • Özgür Sadık Kotan
Dermatoz 2014; 5: 0-0
Akneli Hastalarda Kaşıntı
 • Burhan ENGİN
 • Aydan YAZICI
 • Özge KAYA
 • Lütfi Saltuk DEMİR
Dermatoz 2010; 1: 0-0
Bir Eritromelanozis Folikülaris Fasiei Olgusu
 • Özer ARICAN
 • Nalân Jale YAMANER
Dermatoz 2010; 1: 0-0