Araştırma

Türk Çocuklarında Görülen Saç Hastalıkları: Retrospektif Bir Analiz

10.15624.dermatoz14054a1

  • Ayşe Akbaş
  • Fadime Kılınç
  • İbrahim Yakut
  • Ahmet Metin

Dermatoz 2014;5(4):0-0

Amaç:

Pediatrik dermatoloji bölümüne saç bozukluğu nedeni ile başvuran hastaların sıklığı, demografik özelliklerinin belirlenmesi ve olguların epidemiyolojik verilerinin literatürdekilerle karşılaştırılması amaçlandı.

Gereçler ve Yöntem:

01-01-2011 ile 31-12-2011 tarihleri arasında pediatrik dermatoloji polikliniğine başvuran 0-16 yaş arasındaki 3000 çocuk retrospektif olarak incelendi. Saç bozukluğu yakınmasıyla getirilen 176 çocuk; yaş, cinsiyet, ilaç kullanımı, geçirdiği hastalıklar, sistemik hastalık, genetik hastalık varlığı ve demografik özellikler açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Saç bozukluğu yakınmasıyla getirilen çocuk hastaların 97’si kız (%53), 79’u erkek (%47 )’ti. 176 hastada (%5.8) 13 çeşit saç bozukluğu saptandı. Saç hastalıklarının %14.2’si (n=25) 0-2 yaşta, % 16.4’ü (n= 29) 3-5 yaşta, %39.7’si (n=70) 6-11 yaşta, %30.1’i (n=53) 11-16 yaşta görüldü. Saç hastalıkları içinde en sık telogen effluvium % 35 (n=62) ve alopesi areata %27.8 (n=49) olarak saptandı.

Sonuç:

Çocuklarda saç hastalıklarının, sistemik bir hastalığın belirtisi olabilmesi, kozmetik ve psikolojik sorunlara yol açabilmesi nedeniyle erken tanınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, çocuk, saç hastalıkları, telogen effluvium