Olgu Bildirisi

Oral İsotretinoin Kullanımı Sırasında Görülen Demodex Enfestasyonu

10.15624.dermatoz18091o2

  • Emine Ünal
  • Ulviye Güvendi Akçınar

Dermatoz 2018;9(1):0-0

Akne özellikle adolesanları ve genç erişkinleri etkileyen kronik ve yaygın görülen bir deri hastalığıdır. Ancak henüz etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Demodex, inatçı seyirli ve tedaviye dirençli deri hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir. İki adolesan erkek hasta kliniğimize akne lezyonlarında şiddetlenme şikayeti ile başvurdu. Hastaların yüzünde şiddetli püstüler lezyonlar vardı. Hastalar oral isotretinoin tedavisi kullanmaktaydı. Hastalara standart yüzeyel deri biyopsi yapıldı ve demodikozis saptandı. Hastalar oral metronidazol ve topikal permetrin losyon ile tedavi edildi ve global akne şiddet skalası belirgin azaldı.

Anahtar Kelimeler: Akne, Demodex, İsotretinoin