Derleme

Kronik Ürtiker Tedavisinde Omalizumab Dışı Biyolojikler

10.15624.dermatoz18094d3

  • Sevim Bavbek

Dermatoz 2018;9(4):0-0

Kronik ürtiker sık görülen bir hastalık olup immünpatogenezin kısmen anlaşılması yeni tedavi seçeneklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu seçenekler arasında olan omalizumab, tedaviye dirençli kronik ürtiker tedavisinde kullanım onayı alan ilk biyolojik olmuş ve klinik pratikte kullanıma girmesi, kronik ürtiker tedavisinde önemli bir ilerleme sağlamıştır. Ancak hala var olan tedavilerle semptomların kontrol altına alınamadığı ve başka yaklaşımlara gereksinim duyan dirençli hasta grupları vardır. Bu grup hastalar için endikasyon dışı olarak; rituksimab, IVIG, TNFalfa antagonistleri, araştırma aşamasındaki seçenekler olarak da; ligelizumab, quilizumab, kanakinumab, rilonasept, AZD1981, GSK264664 ile yapılmış çalışma sonuçları mevcuttur. Biyolojik ajanlarla hala cevaplanmamış pek çok soru ve bilgi eksiği vardır. Bu ilaçlarla yapılan çalışmalardan elde edilecek sonuçlar kronik ürtiker patogenezini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, rituksimab, IVIG, TNF-alfa antagonistleri, ligelizumab, quilizumab, kanakinumab, rilonasept, AZD1981, GSK264664