Olgu Sunumu

Darier Hastalığı Zemininde Gelişen Ekzema Herpetikum Olgusu

  • Rahime İNCİ1
  • Perihan ÖZTÜRK
  • Kemal ÖZYURT
  • Tuğba KARAKAŞ

Dermatoz 2013;4(1):21-22

Ekzema herpetikum (Kaposinin variselliform erüpsiyonu), başlıca atopik dermatit, iktiyozis, seboreik dermatit, Darier hastalığı , pemfigus foliaseus, mikozis fungoides, psoriasis gibi daha önceden var olan kronik dermatozlar zemininde gelişen herpes simpleks virüs infeksiyonudur. En sık atopik dermatitle birlikteliği bildirilmiştir. Darier hastalığı, özellikle vücudun seboreik bölgelerinde birleşme eğilimi gösteren verrüköz papüler lezyonlar ile seyreden otozomal dominant geçişli bir hastalıktır ve ekzema herpetikuma zemin hazırlayan nadir görülen kronik dermatozlar arasında yer almaktadır. Bu makalede, özellikle yüz ve gövde yerleşimli yaygın veziküler lezyonlar nedeni ile polikliniğimize başvuran ve Darier hastalığı zemininde gelişen ekzema herpetikum tanısı konulan 24 yaşındaki erkek olgu anlatılmaktadır. Nadir görülen bu birliktelik güncel literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, Ekzema herpetikum, Darier hastalığı