Derleme

Oral Liken Planus
 • Muazzez Çiğdem Oba
 • Burhan Engin
 • Zekayi Kutlubay
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17084d1
Liken Planus Etyopatogenezi ve Sınıflandırması
 • Nihal Altunışık
 • Serpil Şener
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16073d1
Liken Planusla İlişkili Hastalıklar
 • Belma Türsen
 • Ümit Türsen
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14053d1

Olgu Bildirisi

Gövdede Lineer Liken Planus
 • Emine Ünal
 • Özlem Bozkurt
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17082o4
Yüzde Yerleşmiş Benign Likenoid Keratoz
 • Havva Hilal Ayvaz
 • Demet Yılmazer
 • Müzeyyen Gönül
 • Yasemin Akca
Dermatoz 2016; 7: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz16074o1
Kutanöz Liken Planusu Olan Premenopozal Dönemdeki Kadın Hastada Frontal Fibrozan Alopesi
 • Zennure Takcı
 • Yalçın Baş
 • Akgül Arıcı
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15062o2
Zosteriform Liken Planuslu Bir Olgu Sunumu
 • Özgül Muştu KORYÜREK
 • Arzu KARATAŞ
 • Nermein BOYRAZ
 • H. Meral EKŞİOĞLU
Dermatoz 2011; 2: 0-0

Olgu Sunumu

Tırnak Liken Planuslu Bir Olgu
 • Ömer ÇALKA
 • Necmettin AKDENİZ
 • Ayşe Serap KARADAĞ
 • Hatice Uce ÖZKOL
 • Siraç AKTAR
 • Süleyman ÖZEN
Dermatoz 2012; 3: 17-18
Graham-Little-Piccardi-Lassueur Sendromlu Bir Olgu
 • Serap GÜNEŞ BİLGİLİ
 • Ayşe Serap KARADAĞ
 • Ömer ÇALKA
 • Sevda ÖNDER
 • İrfan BAYRAM
Dermatoz 2012; 3: 137-139