Derleme

Kozmetik Dermatolojide Trombositten Zengin Plazmanın Kullanım Alanları
 • Muazzez Çiğdem Oba
 • Zekayi Kutlubay
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2017; 8: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz17083d1
Alopesi Areata: Güncel Gözden Geçirme
 • Ali Türkay
 • Tuğba Kevser Uzunçakmak
 • Burhan Engin
 • Server Serdaroğlu
Dermatoz 2020; 11: 39-51 DOI: 10.4274/dermatoz.galenos.2021.88598
Kemoterapi Ajanlarının Kutan Etkileri
 • Nilgün BAHÇETEPE
 • Zekayi KUTLUBAY
 • Burhan ENGİN
 • Yalçın TÜZÜN
Dermatoz 2013; 4: 69-76

Olgu Bildirisi

Kutanöz Liken Planusu Olan Premenopozal Dönemdeki Kadın Hastada Frontal Fibrozan Alopesi
 • Zennure Takcı
 • Yalçın Baş
 • Akgül Arıcı
Dermatoz 2015; 6: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz15062o2
Morfea ve Alopesi Areata Birlikteliği
 • Emine Çölgeçen
 • Sevinç Şahin
 • Kemal Özyurt
 • Selda Seçkin
Dermatoz 2015; 6: 0-0

Araştırma

Türk Çocuklarında Görülen Saç Hastalıkları: Retrospektif Bir Analiz
 • Ayşe Akbaş
 • Fadime Kılınç
 • İbrahim Yakut
 • Ahmet Metin
Dermatoz 2014; 5: 0-0 DOI: 10.15624.dermatoz14054a1

Olgu Sunumu

Tinea Kapitis Favosa: Bir Olgu Sunumu
 • Esma USLU
 • Hakan TURAN
 • Gizem YAVUZCAN
 • Havva ERDEM
 • Feyza BAŞAR
Dermatoz 2013; 4: 94-99

Diğer

Alopesi Aretalı Hastalarda Psikiyatrik Belirtiler
 • Özlem BİLGİÇ
 • Kısmet KAYA ŞİMŞEK
 • Ömer Faruk AKÇA
 • Rucan POLAT
Dermatoz 2011; 2: 0-0
Ofiyazik Modelli Alopesi Areata Hastalarının Tedavisinde Skuarik Asit Dibütilester'in (Sadbe) Etkinliği
 • Asuman GÜRKAN
 • Server SERDAROĞLU
 • Oya OĞUZ
Dermatoz 2010; 1: 0-0
PsiÇocukluk Çağı Alopesi Areatalı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Serap Güneş BİLGİLİ
 • Ayşe Serap KARADAĞ
 • Serhar Özdemir
 • Ömer ÇALKA
Dermatoz 2012; 3: 127-131