Derleme

Yüzde Eritemle Seyreden Hastalıklarda Tedavi

10.15624.dermatoz18093d2

  • Güllü Gencebay
  • Zekayi Kutlubay
  • Burhan Engin
  • Server Serdaroğlu

Dermatoz 2018;9(3):0-0

Yüz bölgesini etkileyen dermatolojik hastalıklar, fiziksel yakınmaların yanında kişinin psikolojisini ve yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir. Birçok hastalığın seyrinde gelişebilen eritemli gör ünüm geniş bir ayırıcı tanıya sahiptir. Yüzde eritemle seyreden hastalıkların tedavisi, kendi içinde farklılıklar g östermektedir. Bu makalede yüzde eriteme neden olan hastalıkların tedavisi ayırt edici özelliklere yer verilerek derlenmiştir. Yüzde eritem ile gelen hastalarda öncelikle akla gelmesi gereken hastalık grupları seboreik dermatit ve atopik dermatiti içeren endojen dermatozlar ve ayrıca kontakt dermatitler ve fotodermatozları içeren ekzojen dermatozlar, akne ve benzeri döküntüler olarak sıralanabilir. Daha az sıklıkla bağ dokusu hastalıkları, infeksiyöz nedenler ve lenfositik infiltrasyonlar da yüzde eriteme neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yüz, eritem, tedavi