Olgu Sunumu

Yerel Takrolimus ile Tedavi Edilen Darier Vakası

  • Belkız UYAR
  • Oya Nermin SİVRİKOZ

Dermatoz 2012;3(1):15-16

Darier hastalığı kısmen sık görülen bir genodermatoz olmasına rağmen Türkçe literatürde oldukça az bildirilmiştir. Biz burada klinik ve histopatolojik olarak Darier hastalığı teşhisi koyduğumuz ve yerel takrolimus tedavisine iyi cevap veren 25 yaşında erkek vakayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Darier, Akrokeratozis verrusiformis, Takrolimus