Olgu Bildirisi

Vitiligonun Eşlik Ettiği Bir Hailey-Hailey Olgusu

10.15624.dermatoz16073o6

  • Rahime İnci
  • Şemsettin Karaca
  • Ali Karakuzu
  • Fatma Şule Afşar
  • Sıla Şeremet Uysal

Dermatoz 2016;7(3):0-0

Hailey-Hailey hastalığı, intertriginöz bölgelerde tekrarlayan vezikülobüllöz lezyonlarla karakterize, nadir görülen büllöz bir deri hastalığıdır. Vitiligo ise melanositlerin kaybıyla ortaya çıkan, deride beyaz makül ve yamalar ile seyreden otoimmün olduğu düşünülen bir hastalıktır. Yaptığımız literatür araştırmasında vitiligonun eşilk ettiği Hailey-Hailey olgusuna rastlanmamıştır. Bu birlikteliğin nedeni tam olarak anlaşılamamakla birlikte etyopatogenezde Köbner fenomeninin olabileceği düşünülmektedir. Yazımızda Hailey-Hailey hastalığı sonrası vitiligo gelişen 48 yaşındaki erkek hastada görülen bu birlikteliğe dikkat çekmek ve topikal takrolimus ile her iki hastalığın tedavi edilebileceğini vurgulamak amacıyla sunulması uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Hailey-Hailey hastalığı, vitiligo, takrolimus