Olgu Sunumu

Veziküler Pitiriyazis Rozea

  • Mualla POLAT
  • Hatice KAYA
  • Ali Haydar PARLAK

Dermatoz 2012;3(2):52-54

Pitiriyazis rozea, çocukları ve erişkinleri daha sık tutan, akut, kendiliğinden gerileyen inflamatuvar bir hastalıktır. Klasik olarak gövde ve proksimal ekstremitelerde yerleşen papüloskuamöz deri döküntüsü ile karakterizedir. Tipik olgularda klinik özellikler ilk habercisi yama görünümünün takibinde ortaya çıkan yaygın, küçük, oval papüloskuamöz maküllerin gelişimi şeklindedir. Pitiriyazis rozea, çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Pitiriyazis rozeanın plak, ürtiker, vezikül, likenoid, non palpable purpura, eritema multiforme benzeri lezyonlar, dev plaklar ve hatta eksfoliyatif dermatit şeklinde bildirilmiş varyantları mevcuttur. Çok daha nadir rastlanan atipik formlarına göre tipik pitiriyazis rozea tanısı daha kolay konmaktadır. Biz, tipik lezyonlara ek olarak gövde, boyun ve kollarda lokalize veziküler lezyonlara sahip bir bayan hastayı oldukça nadir rastlanan veziküler pitiriyazis rozea tanısı ile sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Pitiriyazis rozea, atipik form, veziküler