Olgu Sunumu

Tırnak Liken Planuslu Bir Olgu

  • Ömer ÇALKA
  • Necmettin AKDENİZ
  • Ayşe Serap KARADAĞ
  • Hatice Uce ÖZKOL
  • Siraç AKTAR
  • Süleyman ÖZEN

Dermatoz 2012;3(1):17-18

Liken planus çocukluk çağında nadir görülen, başlıca deri ve mukozalarda tutulum gösteren bir hastalıktır. İzole tırnak tutulumu liken planusta oldukça nadir görülmektedir. Çocuklarda tırnak tutulumu en sık tipik tırnak liken planusu, yirmi tırnak distrofisi ve tırnakların idiyopatik atrofisiyle karakterizedir. Literatürde bildirilen az sayıda çocuk tırnak liken planuslu olgu bulunmaktadır. Klinik ve histopatolojik bulgularıyla tırnak liken planusu olan ondört yaşındaki olgumuzda sistemik kortikosteroid tedavisi başlanmış ve kısmi fayda sağlanmıştır. Olgumuzun nadir görülmesi nedeniyle bildirilmesi uygun görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Kortikosteroid, liken planus, tırnak