Olgu Bildirisi

Touraine–Solente–Gole Sendromu

10.15624.dermatoz16073o5

  • Mahmut Sami Metin
  • Okan Kızılyel
  • Ömer Faruk Elmas
  • Handan Bilen
  • Şevki Özdemir
  • İsmail Çelik

Dermatoz 2016;7(3):0-0

Touraine–Solente–Gole sendromu genellikle erkeklerde görülen, pakidermoperiostozis veya primer hipertrofik osteoartropati olarak bilinen, nadir görülen ailesel bir bozukluktur. Otozomal dominant geçişli bu hastalıkta özellikle parmaklarda çomaklaşma, iskelet değişiklikleri, hiperhidroz ve pakiderma gözlenir. Biz burada hiperhidroz ve iki elinde eklem ağrısı ile başvuran bir olgu sunduk. Nadir bir hastalık olmasına rağmen, hastalık morfolojik ve radyolojik karakteristik özellikleri ile karşımıza çıkar ve dermatologların uzun dönem komplikasyonlar açısından uyanık olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperhidrozis, kutis vertisis jirata, pakidermoperiostozis