Derleme

Rozasea

  • M. Teoman ERDEM
  • Nurcan METİN

Dermatoz 2012;3(1):19-27

Rozasea yüzün kronik eritemli hastalıklarından biridir. Yaygın görülen bir hastalık olmasına rağmen etyopatogenezi tam aydınlatılamamıştır. Etyopatogenezde birçok ajan suçlanmaktadır. Prevalans %0.5 ve %10 arasında bildirilmiştir. Kuzey ve Batı Avrupa insanlarında görülme sıklığı yüksektir. Kadınlarda, açık tenli, renkli gözlü bireylerde daha sık görülür. Klinikte eritem, papül, püstül ve telenjiyektaziler vardır. Eritematelenjiyektazik, papülopüstüler, fimatöz ve oküler rozasea olmak üzere dört tipi bulunmaktadır. Yerel ve sistemik olmak üzere çeşitli tedavi seçenekleri bulunmakla birlikte, tetikleyici ajanlardan kaçınılması esastır. Tedavide kür sağlanamamaktadır. Sadece semptomlar kontrol altına alınabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rozasea, epidemiyoloji, klinik, tanı, tedavi