Olgu Bildirisi

Romatoid Artrit Tanısı ile Golimumab Tedavisi Alan Hastada Gelişen Palmoplantar Püstülozis

10.15624.dermatoz1708o3

  • Emine Böyük
  • Işıl Bulur
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Deniz Arık

Dermatoz 2017;8(4):0-0

TNF-α inhibitörleri psoriasis tedavisinde etkili olmasına rağmen paradoksal olarak TNF-α inhibitörleri ile ilişkili en sık kutanöz yan etkiler; plak psoriasis ve palmoplantar püstülozis şeklinde görülmektedir. TNF-α inhibitörlerinin psoriasis hastalarında veya başka endikasyonda kullanımı sırasında psoriasis ve psoriasiform erüpsiyonların gelişmesi veya alevlenmesi ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Etanersept, adalimumab ve infliksimab ile ilişkili çok sayıda olgu bildirilmesine rağmen golimumab ile literatürde birkaç olgu bildirilmiştir. 83 yaşında romatoid artrit tanısı ile golimumab tedavisi alan hasta iki aydır olduğu öğrenilen el ve ayak tabanında döküntü ile polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde bilateral palmoplantar bölgede eritemli zeminde hiperkeratoz ve püstüller mevcuttu. Klinik ve histopatolojik bulgularla hastaya palmoplantar püstülozis tanısı konuldu ve öykü göz önüne alınarak golimumab ile tetiklendiği kabul edildi. TNF- α inhibitörleri, psoriasiform erüpsiyonları tetikleyebilmekte veya mevcut psoriasis lezyonlarını alevlendirebilmektedir. Golimumab gibi yeni kullanıma giren TNF-α inhibitörlerininde de benzer psoriasiform kutanöz yan etkiler görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit; Golimumab; Palmoplantar Püstülozis