Derleme

Psoriasis Tedavisinde Gelişmeler

10.15624.dermatoz18093d1

  • Burcu Beksaç
  • Esra Adışen
  • Mehmet Ali Gürer

Dermatoz 2018;9(3):0-0

Psoriasis, sık görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Yalnızca deri ve eklemlerin hastalığı değil; tüm organizmayı etkileyen, yaşam kalitesini düşüren ve yaşam süresini kısaltabilen sistemik inflamatuvar bir durum olması nedeniyle; etkin şekilde tedavi edilmesi büyük önem taşımaktadır. Psoriasis patogenezinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, psoriasiste rol oynayan inflamatuvar yolakları hedefleyen pek çok yeni biyolojik ajan ve küçük molekül, klinikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu derlemede, psoriasis tedavisinde yakın zamanda klinik pratiğe girmiş ya da henüz geliştirilmekte olan biyolojik ajanlar ve küçük moleküllerden söz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, tedavi, anti-TNF, biyolojik ajan, küçük molekül