Derleme

Psoriasis: Klinik Tiplere GÖre Tedavi Yaklaşımı

  • Zekayi KUTLUBAY
  • Özge KARAKUŞ
  • Burhan ENGİN
  • Server SERDAROĞLU

Dermatoz 2012;3(1):33-39

Psoriasis, keskin sınırlı eritemli-skuamlı plaklarla karakterize, kronik, inflamatuar bir hastalıktır. Klinik tipler; plak psoriasis, guttat psoriasis, invers psoriasis, eritrodermik psoriasis ve püstüler psoriasistir. Tedavi seçenekleri klinik tipe, hastalığın şiddetine, süresine, önceki tedaviler ve yanıtına göre değişebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, psoriasis klinik tipleri, psoriasis tedavisi