Derleme

Psoriasis Etyolojisi

  • Ümit Türsen

Dermatoz 2010;1(2):0-0

Psoriasis dünya populasyonunun %2-4’ ünü etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalık epidermal hiperproliferasyon ve inflamasyon ile karakterizedir. Psoriasis genetik olarak inflamasyonda disregülasyonun programlı olduğu, immun sistemde birçok komponenti tutan bir hastalıktır. Doğal ve kazanılmış immun sistemde patolojik birliktelik, sitokin, kemokin ve büyüme faktörü üretimiyle psoriatik plaktaki inflamasyona yol açar. Doğal immunitedeki agrevasyon NK T hücreleri, dendritik hücre, nötrofil ve keratinositlerin aktivasyonuyla tercihan tip 1 T hücreleri, ihtimali olarak antijen bağımsız yolla aktive eder. Psoriasis lezyonlarındaki kronik inflamasyon downregülasyon sürecindeki yetersizlik, ve/veya doğal immuniteyi aktive eden persistan bir tetikleyiciyi düşündürür.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, sitokin üretimi, NK T hücreler, T hücre aktivasyonu, immunite