Derleme

Potasyum Iyodür ve Dermatoloji

  • Ümit TÜRSEN
  • Belma TÜRSEN

Dermatoz 2012;3(3):114-119

Potasyum iyodür organik bir bileşik olup, kimyasal formülasyonu KI olarak kısaltılmaktadır. Satüre solüsyon olarak hazırlanabilmektedir. Potasyum iyodür ilk olarak guatr tedavisinde, deniz yosunu külü şeklinde kullanılmıştır. Daha sonra değişik hastalıkların tedavisinde denenmiştir. Dermatolojide derin mikozlar, eritema nodozum, subakut nodüler migratuvar pannikülit, eritema induratum, Sweet’s sendromu ve eritema multiforme gibi eritematöz dermatozların tedavisinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda rekalsitran piyoderma gangrenozum ve Wegener granulomatozu olgularında da uygulanmıştır. Potasyum iyodür iyodine karşı allerjik reaksiyonu olan, dermatitis herpetiformis ve hipokomplementemik vaskülit gibi iyodin duyarlılık riski bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Kronik maruziyet tiroid üzerine yan etkili olabilir. Aynı zamanda teratojendir.

Anahtar Kelimeler: Potasyum iyodür, dermatoloji