Olgu Bildirisi

Parsiyel Unilateral Lentijinozis

10.15624.dermatoz18093o1

  • Filiz Canpolat
  • Necip Enis Kaya
  • Bengü Çevirgen Cemil
  • Selda Pelin Kartal
  • Nimet Öge Köklü
  • Müzeyyen Gönül

Dermatoz 2018;9(3):0-0

Parsiyel unilateral lentijinozis (PUL), sıklıkla doğumda veya çocukluk çağında ortaya çıkan, normal deri üzerinde grup yapmış, çok sayıda lentijinlerle karakterize nadir bir pigmentasyon hastalığıdır. Pigmentli maküller, sıklıkla segmental dağılımdadır ve orta hattan keskin bir sınırla ayrılırlar. Biz, göğsün sağ tarafı ve sırtın sağ yanını tutan PUL tanısı alan 32 yaşında bayan hasta sunuyor ve ayırıcı tanı ile ilgili literatürü gözden geçiriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Lentigo, segmental, unilateral