Olgu Bildirisi

Oral Terbinafin ve Azitromisin Kombinasyonuna Yanıt Veren Bir Kutanöz Layşmanyazis

10.15624.dermatoz17083o2

  • Müzeyyen Gönül
  • Işıl Deniz Oğuz
  • Refika Ferda Artüz
  • Nimet Aslan Özcan
  • Sevinç Çelik Şahin

Dermatoz 2017;8(3):0-0

Layşmanyazis, ülkemizde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Çukurova çevresinde endemik olarak izlenen bir hastalıktır. Tedavide en sık kullanılan ilaçlar beş değerlikli antimon bileşiklerinden meglumin antimonat ve sodyum stiboglukonattır. Bizim olgumuzda beş değerlikli antimon bileşikleri temin edilemediği için alternatif tedavi olarak oral terbinafin ve azitromisin kombinasyonunu tercih ettik ve bu tedavi ile yan etkisiz ve başarılı bir sonuç elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz layşmanyazis, terbinafin, azitromisin