Derleme

Oral Liken Planus

10.15624.dermatoz17084d1

  • Muazzez Çiğdem Oba
  • Burhan Engin
  • Zekayi Kutlubay
  • Server Serdaroğlu

Dermatoz 2017;8(4):0-0

Oral liken planus kronik inflamatuvar T-hücre aracılı otoimmün bir hastalıktır. Patogenezi tam olarak bilinmemekle beraber hastalık gelişiminden immün disregülasyon sorumlu tutulmaktadır. Klinik olarak en sık retiküler tip olmak üzere farklı formlarda karşımıza çıkabilmektedir. Kronik seyri ve özellikle atrofik ve erozif lezyonlarda eşlik eden ağrı nedeniyle oral liken planus morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Küratif tedavisi bulunmadığından tedavi semptomatiktir. Topikal kortikosteroidler tedavide ilk tercih olmakla beraber birçok farklı topikal veya sistemik ajan kullanılmıştır. Bu makalede amacımız temel olarak oral liken planusun kliniği ve tedavisi hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Oral liken planus, klinik özellikler, ayırıcı tanı, tedavi