Derleme

Çocuklarda Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

10.15624.dermatoz15062d2

  • Leyla Baykal
  • Sevgi Bahadır

Dermatoz 2015;6(2):0-0

Vitiligo etyopatogenezi net olarak açıklanamayan, herediter veya edinsel olabilen, melanosit yıkımı ile seyreden bir hastalıktır. Klinik olarak iyi sınırlı depigmente maküllerle karakterizedir. Sıklıkla çocukluk veya genç erişkin dönemde ortaya çıkmaktadır. Çocukluk çağında ortaya çıkan vitiligo, klinik tipi, başlangıç yeri, cinsiyet ve otoimmün hastalık ile birlikteliği gibi birçok konuda farklı özellikler göstermektedir. Vitiligo tedavisi, lezyonların yaygınlığına, lokalizasyona, yaşa ve klinik tiplerine göre değişmektedir. Çocuklarda erişkinlere kıyasla tedavi seçeneklerinin sınırlı olması nedeni ile yönetimi zordur. Bu derlemede, çocuklarda vitiligo tedavisi, yeni tedavi seçenekleri, tedavilerin etki mekanizmaları, etkinlik ve yan etkileri ele alınmış ve güncel literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, vitiligo, tedavi