Diğer

Çocuk Hematoloji Polikliniğine Başvuran Serum Demir, B12 Vitamini, Folik Asit ve Çinko Eksikliği Olan Hastaların Dermatolojik Değerlendirilmesi

  • Nursel DİLEK
  • Serdar ÖZKASAP
  • Derya YÜKSEL
  • Yunus SARAL
  • Ahmet METİN

Dermatoz 2013;4(2):47-51

Giriş:

Deri hücrelerindeki normal biyokimyasal reaksiyonların sağlıklı çalışmasında vitamin ve mineral gibi bazı esansiyel besinlerin önemli rolü vardır. Vitamin ve mineraller gibi birçok esansiyel besinlerin diyetteki eksikliğinde derinin bütünlüğünün bozulması sonucu veya derinin görünümündeki değişiklikler nedeniyle ilk belirti deride ortaya çıkar. Bu çalışmada pediatrik hematoloji polikliniğine başvuran serum demir, B12 vitamini, folik asit ve çinko eksikliği teşhis edilen toplam 151 çocuk hastanın deri, mukozalar, saç ve tırnak muayene bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. .

Materyal-Metod:

Bu çalışmaya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Hematoloji Polikliniği’ne başvuran serum demir, B12 vitamini, folik asit, çinko seviyeleri normal değerlerin altında olan, yaşları 1-16 yıl arasında değişen, toplam 151 hasta dahil edildi. Hastaların deri, mukoza, saç ve tırnak muayeneleri yapıldı.

Bulgular:

Çalışmaya yaşları 1-16 yıl arasında değişen, yaş ortalaması 6.97±3.95 (std deviasyon) yıl olan, 70’i (%46.4) kız, 81’i (%53.6) erkek toplam 151 hasta alındı. Yapılan dermatolojik muayene sonucunda hastaların 85’inde (%56.3) dermatolojik bir hastalık veya bulgu teşhis edildi. Dermatolojik bir hastalık veya bulgu teşhis edilen hastaların 20’sinde (%13.2) tırnak bozukluğu, 14’ünde (%9.3) kserozis kutis, 11’inde (%7.3) telogen effluvium, 10’unda (%6.6) angüler keilit-glossit, 5’inde (%3.3) pitriyazis alba, 5’inde (%3.3) verruka, 4’ünde (%2.6) impetigo, 3’ünde (%2.0) keratozis pilaris, 3’ünde (%2.0) seboreik dermatit, 3’ünde (%2.0) ürtiker, 2’sinde (%1.3) alopesi areata, 2’sinde (%1.3) oral aft, 2’sinde (%1.3) akne vulgaris ve 1’inde (%0.7) hiperhidrozis (palmoplantar) saptandı.

Sonuç:

Çalışmada yer alan hastaların %56.3’ünde dermatolojik problem teşhis edildi. En fazla saptanan dermatolojik problem azalan sıraya göre tırnak bozukluğu, kserozis kutis, telogen effluvium idi. Demir, çinko, B12 vitamini ve folik asit eksikliği olan çocuk hastaların pediatristler tarafından

Anahtar Kelimeler: Demir, B12 vitamini, folik asit, çinko, çocuk, dermatolojik muayene