Derleme

Liken Planus Etyopatogenezi ve Sınıflandırması

10.15624.dermatoz16073d1

  • Nihal Altunışık
  • Serpil Şener

Dermatoz 2016;7(3):0-0

Liken planus (LP), kronik ve inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Deri lezyonları ekstremitelerde yerleşen kaşıntılı, morumsu papüllerle karakterizedir. Hastalık %0.22-1 sıklıkta görülmektedir. Etyolojide birçok hastalık ve ajanın rolü üzerinde durulmaktadır. Hastalığın patogenezinde son literatür bilgileri LP’un T hücre aracılı otoimmun bir hastalık olduğunu düşündürmektedir. Liken planusta sınıflama; lezyonların şekline, anatomik lokalizasyonuna ve morfolojik özelliklere göre yapılır. Bu derlemede liken planus etyopatogenezi ve klinik alt tipleri yeniden gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Liken planus, etyopatogenez, sınıflama