Olgu Bildirisi

Kutanöz Liken Planusu Olan Premenopozal Dönemdeki Kadın Hastada Frontal Fibrozan Alopesi

10.15624.dermatoz15062o2

  • Zennure Takcı
  • Yalçın Baş
  • Akgül Arıcı

Dermatoz 2015;6(2):0-0

Frontal fibrozan alopesi tipik olarak postmenopozal kadınları etkileyen frontotemporal saç çizgisinde ilerleyici çekilme ile karakterize sikatrisyel alopesi çeşididir. Etyopatogenezi tam olarak bilinmeyen hastalık genel olarak liken planopilarisin klinik bir varyantı olarak kabul edilmektedir. Kutanöz liken planus ile birlikteliği sadece birkaç olguda tarif edilmiştir. Burada saç çizgisinde gerilemeye neden olmuş, frontotemporal bölgede bant tarzında sikatrisyel alopesisi olan, deride liken planus papüllerinin eşlik ettiği, premenopozal dönemde 39 yaşında bir kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Frontal fibrozan alopesi, premenopozal kadın, kutanöz liken planus