Olgu Bildirisi

Kronik Renal Yetmezliğe Bağlı Diyaliz Tedavisi Alan ve Diabetes Mellitusu Olan Olguda Kyrle Hastalığı

10.15624.dermatoz17083o1

  • Asude Kara
  • Emine Tuğba Alataş
  • Gürsoy Doğan
  • Serkan Yaşar Çelik

Dermatoz 2017;8(3):0-0

Kyrle hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, diabetes mellitus, hiperlipidemi, karaciğer yetmezliği gibi sistemik hastalıkların seyrinde veya idiyopatik olarak görülen bir perforan dermatozdur. Sıklıkla erişkin dönemde görülür. Klinik olarak, ekstremitelerde yerleşen, dağınık, boynuzsu tıkacı olan asemptomatik veya kaşıntılı papüllerle karakterizedir. Burada klinik ve histopatolojik olarak Kyrle hastalığı tanısı konulan, kronik böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz tedavisi alan ve diabetes mellitusu olan 52 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kyrle hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, diyaliz, diabetes mellitus