Derleme

Kozmetik Dermatolojide Trombositten Zengin Plazmanın Kullanım Alanları

10.15624.dermatoz17083d1

  • Muazzez Çiğdem Oba
  • Zekayi Kutlubay
  • Burhan Engin
  • Server Serdaroğlu

Dermatoz 2017;8(3):0-0

Trombositten zengin plazma (PRP) konsantre plazma içerisinde yüksek oranda trombosit içeren bir otolog kan ürünüdür. Trombositler hücre çoğalması ve farklılaşması, anjiyogenez ve ekstraselüler matriks üretiminde rol alan, rejeneratif özelliklere sahip birçok büyüme faktörü içermektedir. PRP bu eşsiz özellikleri nedeniyle diş hekimliği, dermatoloji, plastik cerrahi, ortopedi, üroloji, oftalmoloji vb. birçok farklı alanda kullanılmıştır. Son dönemde kozmetik dermatolojide PRP uygulamaları giderek daha fazla yer tutmaktadır. Bu derlemede temel olarak PRP’nin alopesiler, akne sikatrisleri, deri gençleştirme, strialar ve vitiligo konuları olmak üzere kozmetik dermatolojide kullanım alanları üzerinde durulacaktır. PRP kullanımı ile umut verici sonuçlar elde edilse de, etkinliğinin kanıtlanması için daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: akne sikatrisleri, alopesi, deri gençleştirme, kozmetik dermatoloji, trombositten zengin plazma.