Derleme

Kök Hücrelerin Dermatolojide Kullanımı

10.15624.dermatoz18094d2

  • Burcu Beksaç
  • Nilsel İlter

Dermatoz 2018;9(4):0-0

Kök hücreler, kendini yenileyebilen, uzun ömürlü, bölünüp farklılaşarak daha olgun hücreler üretebilen hücrelerdir. Vücudun en büyük organı olan derinin, pek çok önemli görevi bulunmaktadır. Dış dünyayla devamlı olarak etkileşim halinde bulunan, devamlı olarak yenilenmesi gerek. Derinin ve deri eklerinin rejenerasyon yeteneği, erişkin kök hücreler sayesinde korunabilmektedir. Günümüzde kök hücrelerin, kronik ülserler, yanıklar, genodermatozlar, vitiligo, alopesiler gibi deri hastalıklarının tedavisinde ve deri gençleştirilmesinde kullanımıyla ilgili pek çok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu derlemede, deride bulunan kök hücreler ve bunların kullanım alanlarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kök hücre, epider mal kök hücre, kronik ülser, deri gençleştirilmesi