Diğer

Karınca Yumurtası Yağları ile Analitik bir Çalışma

  • Aslı Feride KAPTANOĞLU
  • Dudu ÖZKUM
  • Selçuk ÖZYURT

Dermatoz 2012;3(2):47-51

Giriş:

Kozmetik amaçlı olarak bitkisel kökenli solüsyonlar, mineraller ve hayvansal ürünler gibi doğal ürünlerin kullanımı yaygındır. Bunların bir kısmı bilimsel yöntemler ile araştırılarak modern kozmetik sektörü ve ilaç endüstrisinin hammaddeleri olmuştur. Son zamanlarda popülarite kazanan doğal yağlardan biri olan “karınca yumurtası yağı”nın istenmeyen kılların yok edilmesinde ve kalıcı epilasyon sağlanmasında etkili olduğu öne sürülmektedir. Ancak literatürde sitotoksik ya da kıl follikülü üzerine inhibitor etkisi olduğuna dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada bu ürünlerin içerisinde hangi etken maddelerin olabileceğini araştırmak, hem etkinlikleri hem de güvenlikleri bakımından bilimsel veriler elde etmek amaçlanmıştır.

Materyal-Metod:

Üç farklı markaya ait karınca yumurtası yağı çalışmaya dahil edilmiştir. Alınan örnekler standart şişelere nakledilerek numaralandırılmıştır. İncelenen örnekler gaz kromatografi ve kütle spektrofotometresi (GC/MS) yöntemi ile analiz edilerek içerikleri belirlenmiş, mevcut veritabanları ile karşılaştırılarak etken maddeler tespiti yapılmıştır.

Bulgular:

İncelenen örneklerde ağırlıklı olarak hidrokarbonlar, uçucu yağlar, terpenler, flavonozitler, kıvam artırıcı maddeler saptanmıştır. Etken maddeler arasında toksik özelliği olan herhangi bir madde tespit edilmediği gibi kıl follikülünü tahrip edebilecek sitotoksik özelliği ya da büyümeyi inhibe edici özelliği olabilecek bir madde de bulunamamıştır.

Tartışma ve Sonuç:

Karınca yumurtası yağlarının kıl büyümesi üzerinde aktif bir etkisi olması beklenemez. Böyle bir hipotez için öncelikle iyi planlanmış deneysel çalışmalar ile etkinliğinin gösterilmiş olması, etki mekanizmasının tanımlanması ve güvenlik sınırlarını aydınlatan ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Karınca yumurtası yağı, doğal tedavi, kıl büyümesi, kozmetik