Olgu Bildirisi

Kapesitabin Kullanımına Sekonder Gelişen El-Ayak Sendromu

10.15624.dermatoz15062o4

  • Ömer Faruk Elmas
  • Okan Kızılyel
  • Mahmut Sami Metin
  • Şevki Özdemir
  • Akın Aktaş

Dermatoz 2015;6(2):0-0

Palmoplantar eritrodizestezi sendromu olarak da bilinen el-ayak sendromu, çeşitli kemoterapötik ilaçlara sekonder olarak gelişen bir kutanöz reaksiyondur. El-ayak sendromunda palmoplantar bölgede eritem, ağrı, dizestezi ve deskuamasyon gözlenir. Hastalığa neden olan ilaçların başında sitarabin, doksorubisin, kapesitabin, epirubisin, florodeoksiüridin, hidroksiüre, merkaptopürin, siklofosfamid, dosetaksel ve vinorelbin gelmektedir. Metastatik meme kanseri nedeniyle kapesitabin tedavisi alan 56 yaşında bayan hasta, 2 aydır bilateral palmoplantar bölgede ağrı, uyuşukluk ve deride soyulma şikayeti ile başvurdu. Hasta kapesitabin kullanımına bağlı gelişen el-ayak sendromu olarak değerlendirildi. Kapesitabin tedavisi sonrası gelişen el-ayak sendromu hastanın tedaviye uyumunu etkilediği için olgumuzu sunduk.

Anahtar Kelimeler: El-ayak sendromu, kapesitabin, palmoplantar dizestezi