Derleme

JAK-STAT İnhibitörleri ve Dermatolojide Kullanımları

10.15624.dermatoz18091d1

  • Fatma Aydın
  • Gökhan Şahin

Dermatoz 2018;9(1):0-0

Kronik inflamatuar deri hastalıklarında lokal immun ve epitelyal hücrelerden hastalık ile ilişkili sitokinler üretilir. Üretilen bu sitokinler, reseptörlerini uyardıktan sonra hücre içinde sitoplazmik protein kinazlar aracılığıyla kinaz aktivitelerini yerine getirirler. Sitoplazmik protein kinaz ailesi 4 Janus Kinaz (JAK) proteininden oluşur. JAK proteinleri tarafından aktifleştirilen STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) proteinleri hücre çekirdeğinde hedef genlerin transkripsiyonunu uyarırlar. JAK inhibisyonu, immun hücre aktivasyonunu ve inflamasyonunu baskılamaktadır. JAK inhibitörlerinin romatoid artrit, myelofibrozis ve polisitemi vera tedavilerinde kullanımları FDA tarafından onaylanmıştır. JAK/STAT iletim yolağının öneminin anlaşılmasından sonra psoriasis vulgaris, atopik dermatit, alopesi areata, vitiligo gibi inflamatuar deri hastalıklarında kullanımı ile ilgili araştırmalar sıklaşmıştır. Bu yazıda JAK/STAT inhibitörlerinin dermatolojide kullanımı hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Janus kinazlar, inflamatuar deri hastalıkları, tedavi