Derleme

İmmünosupresif Hastalarda Deri Bulguları

  • Zekayi KUTLUBAY
  • Özer PEHLİVAN
  • Burhan ENGİN
  • Yalçın TÜZÜN

Dermatoz 2012;3(2):73-79

Bağışıklık sistemimiz çevremizdeki birçok zararlı mikroplara karşı vücudumuzu korumaktadır. Bağışıklık sistemimiz çeşitli nedenlerle zaafiyete uğrayabilir ve bu durumlarda çevremizdeki zararlı mikroorganizmalar infeksiyona neden olabilir. Biz bu makalemizde immünosupresyon yapan nedenleri ve immünosupresif hastaların derilerinde meydana gelen hastalık ve bulguları son literatürler ışığında yeniden gözden geçirip sizlerle paylaşmayı uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: İmmünsistem, İmmünosupresyon