Olgu Sunumu

Graham-Little-Piccardi-Lassueur Sendromlu Bir Olgu

  • Serap GÜNEŞ BİLGİLİ
  • Ayşe Serap KARADAĞ
  • Ömer ÇALKA
  • Sevda ÖNDER
  • İrfan BAYRAM

Dermatoz 2012;3(4):137-139

Graham-Little-Piccardi-Lassueur sendromu liken planopilarisin nadir görülen bir tipidir. Pubik ve aksiller kıllarda non-sikatrisyel alopesi, gövde ve ekstremitelerde keratozik, foliküler papüller, liken planus ve saçlı deride sikatrisyel alopesi triadı ile karakterizedir. Burada Graham-Little-Piccardi-Lassueur sendromu tanısı koyduğumuz 27 yaşındaki kadın hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Graham-Little-Piccardi-Lassueur sendromu, foliküler liken planus.