Olgu Bildirisi

Geçici Kına Dövmesine Bağlı Kontakt Dermatit: Dört Olgu Sunumu

10.15624.dermatoz15062o3

  • Atiye Oğrum
  • Arzu Karataş Toğral
  • Hatice Meral Ekşioğlu

Dermatoz 2015;6(2):0-0

Kına, Lawsonia inermis isimli bitkinin yapraklarından elde edilen yeşilimsi bir tozdur. Geçici kına dövmesi, özellikle genç popülasyonda olmak üzere, giderek popüler hale gelmektedir. Kınaya karşı allerjik ve irritan reaksiyonlar seyrek görülür. Dövmeyle ilişkili olarak bildirilen kontakt dermatitlerin çoğunluğuna, siyahımsı renk elde etmek için bazen kınaya katılan para-fenilendiamin sebep olur. Burada geçici kına dövmesine karşı allerjik kontakt dermatit gelişen üç adolesan ve bir yetişkin olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Allerjik kontakt dermatit, geçici kına dövmesi, kına