Derleme

Diyet ve Dermatoloji

10.15624.dermatoz17083d3

  • Ümit Türsen

Dermatoz 2017;8(3):0-0

Yıllardır birçok dermatolojik durumun diyetle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda diyetin hastalık gidişatını etkileyebileceği yönünde çalışmalar bulunmaktadır. Bu derlemede diyetin geleneksel olarak tedavi üzerine etkinliklerine odaklanılmıştır. Bazı olgularda diyet müdahaleleri akne gibi bazı hastalıkların gidişatını etkileyebilir. Deri yaşlanması ve deri kanserleri gibi diğerlerinde ise diyeter değişiklikler, hastalık gelişimini önleyebilir. Psoriasis gibi diğer bazılarında ise dermatolojik hastalık, sistemik hastalıklarla ilişkili olarak hastanın sağlığını değiştirebilir. Son olarak dermatolojik hastalıklardaki steroidler gibi bazı tedaviler diğer hastalıkların riskini arttırdığı için, diyeter değişiklikler bu riski azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: diyet, dermatoloji