Olgu Sunumu

Dissemine İntravasküler Koagülasyon Olgusu

  • Cengizhan EMRE
  • Selma EMRE
  • Alev AKDİKAN
  • Şirin AYTAÇ
  • Aslı BATUMAN
  • Filiz Banu ETHEMOĞLU

Dermatoz 2012;3(4):144-145

Dissemine intravasküler koagülasyon (DİK), hemostatik dengenin bozulması ve yaygın damar içi pıhtılaşmanın uyarılması ile karakterize bir sendromdur. Her zaman tespit edilmese de altta yatan bir hastalıktan kaynaklanır. DİK bazen altta yatan hastalığın tanısından önce ortaya çıkabilir. Burada önceden bilinen bir malignitesi olmayan ve DİK tanısı konulan bir hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dissemine intravasküler koagülasyon, malignite.