Derleme

Dermatolojik Terimlerin ve Hastalık Adlarının Kökenleri

  • Selçuk ÖZYURT
  • Aslı Feride KAPTANOĞLU

Dermatoz 2013;4(3):111-115

Bilimsel terimler, bir bilim dalıyla ilgili belirli kavramları açıklamak üzere özel olarak türetilmiş sözcükler olup o bilim dalında çalışan insanlar arasında iletişimi sağlayan en önemli temel araçlardır. Özellikle mesleğe yeni adım atmış hekimlerin dermatolojide kullanılan terimlerin kökenleri hakkında bilgi sahibi olmaları, bazılarının hikayelerini bilmeleri, sahada çalışırken kolaylık getirebilir. Bu derlemenin amacı, dermatolojide sık kullanılan terimlerin ve hastalık adlarının kökenlerine değinerek klinik görünümleri ve tarihsel süreçleri ile ilişkilerinin daha iyi anlaşılması ve terminolojinin daha bilinçli kullanılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, terimler, köken