Derleme

Dermatolojide Rituksimab Kullanımı

10.15624.dermatoz14054d2

  • Belma Türsen
  • Ümit Türsen

Dermatoz 2014;5(4):0-0

Reff ve ark, 1994 yılında şimerik fare/insan anti-CD20 monoklonal antikorunun hızlı bir şekilde CD20+ B lenfositleri in vivo olarak azalttığını göstermiştir. Rituksimab (Rituxan®, MabThera ®, veya Zytux®), 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Amerika Gıda ve İlaç Dairesi tarafından tekrarlamış veya tedaviye dirençli düşük dereceli veya folliküler non-Hodgkin lenfomada kullanılmasını onaylamıştır. Başlangıçta B hücre maligniteleri için geliştirilmiş olan rituksimab immun-bağımlı ve otoimmun kökenli romatoid artrit, sistemik lupus eritematosus ve idyopatik trombositopenik purpura gibi hastalıklarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu derlemede rituksimabın dermatolojide potansiyel kullanım alanları gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Rituksimab, deri hastalıkları