Derleme

Dermatolojide “psödo” Durumlar

  • Ümit TÜRSEN
  • Belma TÜRSEN

Dermatoz 2013;4(3):100-110

Dermatolojide çok sayıda adlandırma ve terminoloji bulunmaktadır. Gerçek ve gerçek olmayan isimler asistanlar ve pratisyen hekimlerde kafa karışıklığına yol açmaktadır. Psödo’ nun kelime anlamı gerçek olmayan, yanlış veya aldatıcı olarak kullanılıp, dermatolojide bu durumların bilinmesi gerçek durum, gerçek hastalık ve gerçek belirtilerin ayrımına olanak sağlamaktadır. Biz burada dermatolojide yer alan psödo durumlar ve ilişkili gerçek durumların bir listesini göstermeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, psödo durumlar