Derleme

Dermatolojide Ozon Tedavisi

  • Zekayi KUTLUBAY
  • Burhan ENGİN
  • Server SERDAROĞLU
  • Yalçın TÜZÜN

Dermatoz 2010;1(4):0-0

Ozon üç oksijen atomundan oluşan renksiz, keskin kokulu doğal bir gazdır. Ozon, stratosfer tabakasında zararlı ultraviyole ışınları süzücü rolüyle hayati önem taşır. Ozon tedavisi belirli bir miktarda ozon/oksijen karışımının vücut boşluklarına ya da dolaşım sistemine uygulanması olarak özetlenebilir. Ozon/oksijen gaz karışımı intravenöz, intramuskuler, intraartiküler, intraplevral, intrarektal ve intradiskal uygulanabildiği gibi topikal de uygulanabilir. Ozon antioksidandır ve bağışıklık sistemini aktive eder. Ozon uygulaması esnasında oksidatif stres ve lipid oksidayonu sonucu oluşan hidrojen peroksit ikincil haberci gibi davranarak ozon tedavisinin biyolojik etkilerine aracılık eder. Ozonun deri üzerindeki etkilerini inceleyen klinik çalışmalar; dozaj, uygulama süresi ve dokunun antioksidan kapasitesine bağlı olarak ozonun ya toksik ya da güvenli olabileceğini göstermişlerdir. Ozon uygulamalarının amacı dolaşımı arttırmanın yanında birçok hastalıkta bozulmuş olan organik fonksiyonların yeniden canlandırılmasına yardımcı olmaktır. Bu etkinin IFN-β indüksiyonu, süperoksit dismutaz aktivasyonu, TGF-β indüksiyonu ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Ozon tedavisini uygulayanlar başarılı sonuçlar elde ettiklerini iddia etmektedirler, ancak bu teknik FDA gibi ciddi kuruluşlar tarafından henüz onaylanmamıştır. Bu yazının amacı ozonun dermatolojideki etkileri hakkında son gelişme ve literatür bilgilerini özetlemektir.

Anahtar Kelimeler: Ozon, Ozon Tedavisi, Dermatoloji