Derleme

Dermatolojide Deri Testleri

  • Belma Türsen
  • Ümit Türsen

Dermatoz 2014;5(1):0-0

Intradermal testler dermatolojik veya non-dermatolojik hastalıkların tanısını desteklemede oldukça yaygın bir sekilde kullanılmaktadır. Bu testler temel olarak ekzojen veya endojen antijenlere karsı erken (Tip 1) ve geç tip (Tip 4) hipersensitivite reaksiyonlarını tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu derlemede infeksiyöz ve non-infeksiyöz hastalıkların tanısı için dermatolojide kullanılan deri testleri tartısılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Intradermal, test, dermatoloji