Derleme

Dermatolojide Acil Durumlar

  • Belma Türsen
  • Ümit Türsen

Dermatoz 2014;5(1):0-0

Dermatolojik acil durumlar çok sık degildir. Ancak bazı ilaç erupsiyonları hospitalize hastaların %2 kadarında gözlenebilmektedir. Toksik sok sendromu, eritroderma, anjiyoödem, bazı deri infeksiyonları, inflamatuvar hastalıklar, konnektif doku hastalıklarının erken tanı ve tedavisi gerekebilmektedir. Bu derlemede dermatolojik acillerin tanı ve tedavisi tartısılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, acil, durumlar