Derleme

Deri Mikrobiyomu ile İlişkili Deri Hastalıkları

10.15624.dermatoz17083d2

  • Gülşen Akoğlu

Dermatoz 2017;8(3):0-0

İnsan derisi bakteri, arkea, vir üs, fungus, maya, akarlar gibi çok çeşitli deri mikrobiyom üyeleri ile kolonize durumdadır. Son yıllarda geliştirilen özellikle kültür bağımsız metotlar ve çeşitli – omik teknolojileri sayesinde deri mikrobiyomunun içeriği ve özellikleri ortaya konmaya başlanmıştır. Çeşitli deri hastalıklarında deri mikrobiyom yapısının değiştiği g österilmiş ve hastalık patogenezlerindeki rolleri araştırılmaya başlanmıştır. Deri mikrobiyomu, deri hastalıkları ile ilişkili “yeni oyuncu” olarak görülmekte ve oldukça güncel bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde giderek artan şekilde deri mikrobiyom yapısını hedefleyen, hastalık tedavilerinde etkin oldukları öne sür ülen alternatif tedaviler geliştirilmektedir. Bu derlemede deri mikrobiyomu ve immun sistem ilişkisi ve hakkında çeşitli araştırmalar yapılan başlıca deri hastalıklarının deri mikrobiyomu ile ilişkileri gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: deri, mikrobiyom, deri hastalıkları