Olgu Sunumu

Bir Ürtikerya Pigmentoza Olgusunda Darier Bulgusu

  • İsmail ÖRS
  • Mualla POLAT

Dermatoz 2012;3(4):133-136

Ürtikerya pigmentoza çocuklarda ve erişkinlerde deri mastositozlarının en sık görülen formudur. Ürtikerya pigmentozada en sık görülen deri bulguları monomorfik tipte maküler, papüler ve nodüler lezyonlardır. Lezyonlara travma uygulanmasıyla saptanan Darier bulgusu tanıda önemlidir. Histopatolojik olarak deride artmış mast hücre birikimleri saptanır. Klinik ve histopatolojik olarak ürtikerya pigmentoza tanısı koyduğumuz bir buçuk aylık erkek olguda Darier bulgusunun tipik örneğini sunmak ve ürtikerya pigmentozayı literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Ürtikerya pigmentoza, Darier bulgusu