Olgu Bildirisi

Atipik Lokalizasyon ve Klinik Prezentasyonlu Şarbon Olgusu

10.15624.dermatoz17084o1

  • Muhammet Reşat Akkuş
  • Mustafa Atasoy
  • Kemal Özyurt
  • İlhami Çelik
  • Zehra Beştepe Dursun

Dermatoz 2017;8(4):0-0

Küçükbaş hayvan besiciliği yapan 42 yaşında bayan hasta sağ kaşının üzerinde yara şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ kaşının üzerinde 4x3 cm boyutlarında üzeri siyah krut ile kaplı ve krut altında püy içeren lezyon ve periorbital ödem mevcuttu. Sistemik muayene bulguları normaldi. Lezyon tipik olarak şarbon düşündürmese de öyküye dayanarak şarbon araştırıldı ve yara kültürü ile tanı kesinleştirildi. Hastaya altı gün penisilin G ve doksisiklin tedavisi verildi. Hastanın lezyonu tedavi ile geriledi. Bu olguyu sunarak şarbonun ülkemizde hala endemik olduğu ve tanıda akılda tutulması gerektiğini vurgulamanın yanı sıra tipik eskar ve ödema malignanın dışında püy içeren apse ve fronkül formasyonu şeklinde de karşımıza çıkabileceğini de vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Deri şarbonu, periorbital, furonkül benzeri